×

เกิดข้อผิดพลาด

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`mittraphon_wct`.`#__sigplus_data`, CONSTRAINT `#__FK_sigplus_data_property` FOREIGN KEY (`propertyid`) REFERENCES `#__sigplus_property` (`propertyid`) ON DELETE CASCADE)

ทัศนศึกษาดูงาน ระดับ ปวช. 1-3 (รอบเช้า) 9 มี.ค. 2564


พิมพ์   อีเมล