กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปวช.1 (หุบกระพง)

?

ปวช.2 (วัดพระบาทน้ำพุ)

?

ปวช.3 (พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา)

?

ปวส.1-2 (คอมพิวเตอร์)

?

ปวส.1-2 (บัญชี-การตลาด)


พิมพ์   อีเมล