×

เกิดข้อผิดพลาด

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`mittraphon_wct`.`#__sigplus_data`, CONSTRAINT `#__FK_sigplus_data_property` FOREIGN KEY (`propertyid`) REFERENCES `#__sigplus_property` (`propertyid`) ON DELETE CASCADE)

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปวช.1 (หุบกระพง)

 

ปวช.2 (วัดพระบาทน้ำพุ)

 

ปวช.3 (พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา)

 

ปวส.1-2 (คอมพิวเตอร์)

 

ปวส.1-2 (บัญชี-การตลาด)


พิมพ์   อีเมล